Velkommen til Advokatene Eggen & Co

Advokatene Eggen & Co er et av innlandets eldste advokatkontor.
Våre advokater Hanne Wesche, Marianne Wiken og Tone Ljoså driver en allsidig praksis og har bred prosedyreerfaring fra de fleste saksområder.

Hovedtyngden av vårt arbeid ligger innenfor barne- og familierett, strafferett, arverett, arbeidsrett, utlendingsrett, erstatningsrett, kontraktsrett og eiendom. Vi bistår også i eiendomsutviklingsprosjekter og med oppgjør ved boligsalg.

Advokatene Eggen & Co har kontor sentralt lokalisert både på Hamar og i Lillehammer.

Les mer om vår kompetanse og våre advokater Hanne Wesche, Marianne Wiken og Tone Ljoså, under "Om advokatene".

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet og vi er medlem av Advokatforeningen.

Klageordning for advokattjenester finnes på Advokatenhjelperdeg.no